Побързай!

Коледен плик с пожелание – Коледно Куче

19.50лв.

-

Парите ще се изхарчат, но пликът, както и гравираното пожелание върху него, ще останат за спомен за цял живот.

В плика има достатъчно място за една или няколко банкноти. Няма опасност банкнотите да паднат, както и да бъде въртян пликът.

 

лв.